Aktualności Opakowania gotowe
FEFCO-Anfrage

Oświadczenie o ochronie danych

1. Ochrona danych w skrócie

Wskazówki ogólne

Poniższe uwagi stanowią uproszczone zestawienie odnośnie tego, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane, które pozwalają na Państwa osobistą identyfikację. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych znajdują się w naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych, które znajduje się pod niniejszym tekstem.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie jest prowadzone przez operatora strony internetowej. Jego dane kontaktowe można znaleźć w stopce na tej stronie internetowej.

W jaki sposób gromadzimy Państwa dane?

Z jednej strony Państwa dane są zbierane w momencie ich przekazania do nas. Mogą to być na przykład dane wprowadzone w formularzu kontaktowym.

Inne dane są automatycznie zbierane przez nasze systemy informatyczne, kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub godzina wywołania strony). Dane te są zbierane automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Państwa dane?

Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia bezbłędnego działania strony internetowej. Inne dane mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników.

Jakie mają Państwo prawa odnośnie swoich danych?

Mają Państwo prawo do bezpłatnego otrzymania w każdej chwili informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Mają Państwo również prawo do żądania poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. W przypadku dalszych pytań na temat ochrony danych osobowych mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce. Mają Państwo również prawo do odwołania się do właściwego organu nadzoru.

2. Wskazówki ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie podchodzą do ochrony Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz niniejszą deklaracją o ochronie danych osobowych.

Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to wszystkie dane, które pozwalają na Państwa osobistą identyfikację. Niniejsza deklaracja o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu jest to dokonywane.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych przez Internet (np. komunikacja przez e-mail) może wykazywać luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Wskazówki dotyczące organu odpowiedzialnego

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

Tillmann Wellpappe Sp. z o.o.
ul. Bierzewicka 53

90-500 Gostynin

Telefon: +48 / 24 / 236-02-90
E-Mail: info@tillmann-wellpappe.pl

Organem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (np. imiona i nazwiska, adresy e-mail itp.).

Cofnięcie Państwa zgody na przetwarzanie danych

Wiele procesów przetwarzania danych jest możliwych tylko za Państwa wyraźną zgodą. Zgodę można odwołać w każdej chwili. Wystarczy, że wyślą Państwo do nas nieformalny e-mail. Unieważnienie nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych do momentu cofnięcia zgody.

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzoru

W przypadku naruszeń dotyczących ochrony danych osobowych mają Państwo również prawo do odwołania się do właściwego organu nadzoru. Organem odpowiedzialnym za nadzór nad kwestiami ochrony danych jest urzędnik ds. ochrony danych w kraju związkowym, w którym nasza firma ma swoją siedzibę. Lista inspektorów ochrony danych oraz ich dane kontaktowe znajdują się pod następującym linkiem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy, były przekazywane Państwu lub osobom trzecim we wspólnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli zwrócą się Państwo o przekazanie danych innej osobie odpowiedzialnej, będzie to miało miejsce tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ta strona używa szyfrowania SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przekazywania poufnych treści, takich jak zamówienia lub prośby wysyłane do nas jako operatora witryny. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresowy przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://" oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

W przypadku aktywacji szyfrowania SSL lub TLS dane, które nam Państwo przesyłają, nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.

Informowanie, blokowanie, usuwanie

Mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych przez siebie danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcach oraz celu ich przetwarzania, a w razie konieczności do ich korekty, zablokowania lub usunięcia w dowolnym momencie w ramach obowiązujących przepisów prawa. W przypadku dalszych pytań na temat ochrony danych osobowych mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce.

Sprzeciw wobec korespondencji reklamowej

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych publikowanych w ramach obowiązku w stopce w celu wysyłania niezamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych. Operatorzy tych stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku otrzymywania niezamówionych informacji reklamowych, takich jak spam.

3. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Cookies

Niektóre strony internetowe wykorzystują tzw. cookies. Cookies nie powodują żadnych uszkodzeń komputera i nie zawierają wirusów. Pliki cookie służą uczynieniu naszej strony bardziej przyjazną dla użytkownika, efektywną i bezpieczną. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i zapisywane przez przeglądarkę.

Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane "sesyjne pliki cookie". Zostaną one automatycznie usunięte po zakończeniu wizyty. Inne pliki cookies pozostają na urządzeniu końcowym do czasu ich usunięcia. Te pliki cookies umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki użytkownika przy kolejnych odwiedzinach naszej strony.

Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby była informowana o ustawieniach plików cookies i zezwalała na nie tylko w indywidualnych przypadkach, w pewnych przypadkach wykluczała akceptację plików cookies lub ogólnie, a po zamknięciu przeglądarki uruchamiała automatyczne usuwanie plików cookies. Gdy pliki cookies są wyłączone, funkcjonalność tej strony może być ograniczona.

Cookies, które są niezbędne do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej lub zapewnienia niektórych funkcji dla Państwa (np. funkcja koszyka zakupów), są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookies w celu zapewnienia bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia usług. Jeśli inne pliki cookies (np. pliki cookies do analizy zachowania użytkownika) są przechowywane, będą one traktowane oddzielnie w niniejszej deklaracji o ochronie danych osobowych.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tzw. plikach logów serwera, które Państwa przeglądarka wysyła do nas automatycznie. Są to:

  •          Typ przeglądarki i wersja przeglądarki
  • U|ywany system operacyjny
  •          Adres URL odsyłacza
  •          Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
  •          Czas żądania serwera
  •          Adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Dane te gromadzone są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Operator strony internetowej wykazuje uzasadniony interes w zapewnieniu bezbłędnej technicznie prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej - w tym celu muszą być rejestrowane pliki logów na serwerze.

Formularz kontaktowy

W przypadku przesłania do nas zapytań za pomocą formularza kontaktowego, dane zawarte w formularzu zapytania, w tym dane kontaktowe podane w formularzu, będą przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku pytań uzupełniających. Nie przekażemy tych danych bez Państwa zgody.

Dane wprowadzone do formularza kontaktowego przetwarzane są więc wyłącznie za Państwa zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodę można odwołać w każdej chwili. Wystarczy, że wyślą Państwo do nas nieformalny e-mail. Wycofanie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych do momentu jej cofnięcia.

Dane wprowadzone przez Państwa w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do momentu zażądania od Państwa usunięcia, cofnięcia Państwa zgody na przechowywanie lub ustania celu przechowywania danych (np. po przetworzeniu Państwa żądania). Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.

4. Narzędzia analityczne i reklamowe

Google reCAPTCHA

Na naszych stronach internetowych używamy "Google reCAPTCHA" (zwanego dalej "reCAPTCHA"). Oferentem jest Google Inc., 1600 Amfiteatr Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

W przypadku reCAPTCHA należy sprawdzić, czy dane wprowadzane na naszych stronach internetowych (np. w formularzu kontaktowym) są wprowadzane przez człowieka, czy przez automatyczny program. W tym celu reCAPTCHA analizuje zachowanie odwiedzającego stronę internetową na podstawie różnych charakterystyk. Analiza ta rozpoczyna się automatycznie z chwilą wejścia na stronę. Na potrzeby analizy reCAPTCHA analizuje różne informacje (np. adres IP, czas przebywania użytkownika na stronie lub ruchy myszką wykonywane przez użytkownika). Dane zebrane w trakcie analizy są przekazywane do Google.

Analizy reCAPTCHA przebiegają całkowicie w tle. Osoby odwiedzające stronę internetową nie są informowane o przeprowadzaniu analizy.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Operator strony internetowej wykazuje uzasadniony interes w ochronie swoich ofert internetowych przed nadużyciami związanymi z automatycznym szpiegowaniem i SPAM.

Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA oraz polityki prywatności Google można znaleźć pod niżej podanymi linkami: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ und https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

5. Wtyczki i narzędzia

Google Maps

Ta strona korzysta z usługi map Google Maps za pośrednictwem interfejsu API. Oferentem jest Google Inc., 1600 Amfiteatr Parkway, Mountain View, CA 94043, USA .

Aby móc korzystać z funkcji Google Maps, należy zapisać adres IP. Informacje te są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na transmisję danych.

Korzystanie z Google Maps ma na celu atrakcyjne przedstawienie naszych ofert online oraz łatwe odnalezienie wskazanych przez nas miejsc na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkownika można znaleźć w oświadczeniu Google o ochronie danych osobowych: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Strona używa pliki Cookies. W przypadku dalszego korzystania ze strony, wyrażają Państwo zgodę na ich przetwarzanie.

szczegóły polityki Cookies Jeśli Państwo nie wyrażają zgody, pliki Cookies nie będą wykorzystywane, co może mieć wpływ na niepoprawne działanie strony.